Vzpomínka na Szilárda Suhajdu

V důsledku tragické události při výstupu Szilárda Suhajdy na vrchol Mount Everestu spolu s rodinou, celou horolezeckou komunitou a jeho fanoušky z celého světa, truchlíme nad ztrátou pozoruhodné osobnosti, která zasvětila svůj život zdolávání nejvyšších vrcholů světa.

Szilárd za sebou zanechal nesmazatelnou stopu. Nejen jeho horolezecké úspěchy, ale zejména lidský přístup a neocenitelný přínos si budeme navždy pamatovat. Neradi a prakticky vůbec jsme u jeho jména nepoužívali označení ambasador. Vždy jsme o něm mluvili jako o našem příteli, protože jen tak se to vždy zdálo správně.

Bez kyslíku a bez nosičů, až tam nahoře

Szilárd Suhajda nebyl obyčejný chlapík s cepínem v ruce. Byl to muž, který neustále posouval hranice lidského potenciálu. V průběhu let dosáhl úspěchy, které ho odlišovaly nejen od nás zde dolů, ale také od mnoha elitních horolezců.

V roce 2014 Szilárd zdolal 8051-metrový Broad Peak. O pět let později se stal prvním a jediným Maďarem, který zdolal zrádnou 8611metrovou K2, čímž si upevnil status skutečné legendy horolezeckého světa. A v roce 2022 dosáhl další monumentální milník, když úspěšně zdolal 8516metrový vrchol Lhotse. To vše bez pomoci přídavného kyslíku či vysokohorských nosičů, což jej řadilo mezi absolutní zlomek horolezců, kteří dokázali dosahovat vrcholů osmitisícovek takovýmto způsobem.

Muž s hloubkou

Szilárda si však nebudeme pamatovat jen jako horolezce. Byl to člověk s pevným charakterem, úžasnou lidskostí a vášní pro život. Každé naše společné setkání, kterých jsme za dlouhá léta spolupráce absolvovali několik, se rychle překlopilo do hlubokých osobních rozhovorů, které v člověku dokázaly zanechat trvalý dojem. Měl mimořádnou schopnost lidí inspirovat, zapálit v nich oheň a motivovat k dosahování dlouho odkládaných cílů.

Szilard nás inspiroval i svým přístupem k přírodě. Jeho odhodlání dosahovat vrcholů bez pomoci kyslíku a bez využívání pomoci Šerpů, plynuly z jeho nesobectví a snahy o čistotu. Často mluvil a ve svých deníkových zápiscích z expedic často zmiňoval, jak ho trápí vidět množství odpadu, které za sebou jiní horolezci zanechávají. A vždy dělal maximum proto, aby přírodu zanechal v takovém stavu, v jakém ji našel. Měl své monumentální cíle, ale žádný cíl nebyl dost velký na to, aby kvůli němu podupal své principy, kterými se řídil celý život.

Szilárdův odchod je proto obrovskou ztrátou nejen pro horolezeckou komunitu, ale pro každého, kdo měl to štěstí a čest se s ním byť jen jednou setkat. Jeho odkaz horolezce, dobrodruha, ale i mentora a přítele, v nás zůstane zapsán navždy a jsme přesvědčeni, že bude inspirovat i další generace.

Vliv na ZAJO

Szilárd sehrál klíčovou roli i při rozvoji naší značky. Díky naší spolupráci jsme byli přímými svědky jeho vášně pro hory a odhodlání neustále se zlepšovat. Každá zpětná vazba na naše produkty byla mimořádně poučná a sehrála obrovskou roli při jejich dalším vývoji. Neustále nám poskytoval cenné poznatky přímo z terénu, přičemž nikdy nezanedbal ani sebemenší detail.

Naše produkty by bez jeho pomoci nikdy nebyly tím, čím jsou dnes.

Sbohem, Szilárde!

Z událostí posledních dnů jsme všichni v ZAJO zdrceni. Szilárdův předčasný odchod zanechal prázdnotu, kterou snad dokáže s odstupem času zaplnit vzpomínka na jeho nakažlivé nadšení pro svět tam venku. Zároveň však cítíme, že nejlepší, co můžeme udělat, abychom si jeho život uctili, je pokračovat v jeho odkazu. Inspirovat se jeho odhodláním, lidskostí a dobrotou.

Zároveň prosíme o respektování soukromí Szilardovy rodiny a nejbližších. Naše myšlenky a nejhlubší soustrast směřují k nim a ke všem, koho se ztráta tohoto výjimečného muže dotkla.

Szilárd. Byl jsi víc než jen horolezec. Byl jsi inspirací, hlasem moudrosti a skutečným přítelem. Tvá přítomnost a laskavost nám budou velmi chybět, ale tvůj vliv na životy nás všech, kteří jsme měli tu čest tě znát, přetrvá navždy.

Odpočívej v pokoji, náš drahý příteli. Ať tvůj duch najde útěchu mezi vrcholy, které jsi tak vroucně miloval. A ať tvá památka nadále inspiruje nespočet lidí, aby se odhodlali dosahovat své vlastní výšiny.