Spomienka na Szilárda Suhajdu

V dôsledku tragickej udalosti pri výstupe Szilárda Suhajdu na vrchol Mount Everestu spolu s rodinou, celou horolezeckou komunitou a jeho fanúšikmi z celého sveta, smútime nad stratou pozoruhodnej osobnosti, ktorá zasvätila svoj život zdolávaniu najvyšších vrcholov sveta.

Szilárd za sebou zanechal nezmazateľnú stopu. Nielen jeho horolezecké úspechy, ale najmä ľudský prístup a neoceniteľný prínos si budeme navždy pamätať. Neradi a prakticky vôbec sme pri jeho mene nepoužívali označenie ambasádor. Vždy sme o ňom hovorili ako o našom priateľovi, pretože len tak sa to vždy zdalo správne.

Bez kyslíka a bez nosičov, až tam hore

Szilárd Suhajda nebol obyčajný chlapík s cepínom v ruke. Bol to muž, ktorý neustále posúval hranice ľudského potenciálu. V priebehu rokov dosiahol úspechy, ktoré ho odlišovali nielen od nás tu dole, ale aj od mnohých elitných horolezcov.

V roku 2014 Szilárd zdolal 8 051-metrový Broad Peak. O päť rokov neskôr sa stal prvým a jediným Maďarom, ktorý zdolal zradnú 8 611-metrovú K2, čím si upevnil status skutočnej legendy horolezeckého sveta. A v roku 2022 dosiahol ďalší monumentálny míľnik, keď úspešne zdolal 8 516-metrový vrchol Lhotse. To všetko bez pomoci prídavného kyslíka či vysokohorských nosičov, čo ho radilo medzi absolútny zlomok horolezcov, ktorí dokázali dosahovať vrcholy osemtisícoviek takýmto spôsobom.

Muž s hĺbkou

Szilárda si však nebudeme pamätať len ako horolezca. Bol to človek s pevným charakterom, úžasnou ľudskosťou a vášnou pre život. Každé naše spoločné stretnutie, ktorých sme za dlhé roky spolupráce absolvovali niekoľko, sa rýchlo preklopilo do hlbokých osobných rozhovorov, ktoré v človeku dokázali zanechať trvalý dojem. Mal mimoriadnu schopnosť ľudí inšpirovať, zapáliť v nich oheň a motivovať k dosahovaniu dlho odkladaných cieľov.

Szilárd nás inšpiroval aj svojim prístupom k prírode. Jeho odhodlanie dosahovať vrcholy bez pomoci kyslíka a bez využívania pomoci Šerpov, plynuli z jeho nesebeckosti a snahy o čistotu. Často hovoril a vo svojich denníkových zápiskoch z expedícií často spomínal, ako ho trápi vidieť množstvo odpadu, ktoré za sebou iní horolezci zanechávajú. A vždy robil maximum preto, aby prírodu zanechal v takom stave, v akom ju našiel. Mal svoje monumentálne ciele, no žiadny cieľ nebol dosť veľký na to, aby kvôli nemu podupal svoje princípy, ktorými sa riadil celý život.

Szilárdov odchod je preto obrovskou stratou nielen pre horolezeckú komunitu, ale pre každého, kto mal to šťastie a česť sa s ním čo i len raz stretnúť. Jeho odkaz horolezca, dobrodruha, ale aj mentora a priateľa, v nás zostane zapísaný navždy a sme presvedčení, že bude inšpirovať aj ďalšie generácie.

Vplyv na ZAJO

Szilárd zohral kľúčovú úlohu aj pri rozvoji našej značky. Vďaka našej spolupráci sme boli priamymi svedkami jeho vášne pre hory a odhodlania neustále sa zlepšovať. Každá spätná väzba na naše produkty bola mimoriadne poučná a zohrala obrovskú úlohu pri ich ďalšom vývoji. Neustále nám poskytoval cenné poznatky priamo z terénu, pričom nikdy nezanedbal ani ten najmenší detail.

Naše produkty by bez jeho pomoci nikdy neboli tým, čím sú dnes.

Zbohom, Szilárd!

Z udalostí posledných dní sme všetci v ZAJO zdrvení. Szilárdov predčasný odchod zanechal prázdnotu, ktorú snáď dokáže s odstupom času zaplniť spomienka na jeho nákazlivé nadšenie pre svet tam vonku. Zároveň však cítime, že najlepšie, čo môžeme urobiť, aby sme si jeho život uctili, je pokračovať v jeho odkaze. Inšpirovať sa jeho odhodlaním, ľudskosťou a dobrotou.

Zároveň prosíme o rešpektovanie súkromia Szilárdovej rodiny a najbližších. Naše myšlienky a najhlbšia sústrasť smerujú k nim a ku všetkým, koho sa strata tohto výnimočného muža dotkla.

Szilárd. Bol si viac ako len horolezec. Bol si inšpiráciou, hlasom múdrosti a skutočným priateľom. Tvoja prítomnosť a láskavosť nám budú veľmi chýbať, ale tvoj vplyv na životy nás všetkých, ktorí sme mali tú česť ťa poznať, pretrvá navždy.

Odpočívaj v pokoji, náš drahý priateľ. Nech tvoj duch nájde útechu medzi vrcholmi, ktoré si tak vrúcne miloval. A nech tvoja pamiatka naďalej inšpiruje nespočetné množstvo ľudí, aby sa odhodlali dosahovať svoje vlastné výšiny.