Doprava nad 150 EUR ZADARMO

100 dní na vrátenie tovaru

Zákaznícky servis: support@zajo.net

Logo Zajo
 

sk


Cookies

Pravidlá používania súborov cookies:

Pravidlá používania súborov cookies obsahujú informácie o tom, ako spoločnosť Zajo Design s.r.o., so sídlom 29. augusta 1646/6, 924 01 Galanta, IČO: 51 695 529 (ďalej len „Prevádzkovateľ“), používa súbory označované ako súbory cookies (ďalej len ako „cookies“), pri prevádzkovaní webovej stránky zajo.net (ďalej len ako „webová stránka“). Tieto pravidlá informujú o tom, čo sú to súbory cookies, prečo a ako sa používajú, aké druhy súborov cookies Prevádzkovateľ používa, a ďalšie informácie ohľadom odvolania súhlasu na ukladanie súborov cookies a podobne.

Právny rámec používanie cookies:

 1. Smernica ePrivacy - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002
 2. Zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách (účinný od 01.02.2022) 

Čo sú to súbory cookies?

Súbory cookies sú malé textové súbory sťahované do Vášho počítača, mobilného telefónu, tabletu, alebo do iného zariadenia počas návštevy webovej stránky (ďalej len ako „zariadenie“). Cookies slúžia na to, aby si webová stránka na určitú dobu zapamätala Vaše preferencie, ako napríklad voľbu jazyka, veľkosť písma a podobne. Na základe toho nemusíte tieto preferencie uvádzať pri ďalšej návšteve webovej stránke. Jednoducho povedané, súbory cookies slúžia na rozlišovanie jednotlivých užívateľov webovej stránky, čím je možné uchovať užívateľove preferencie pre ďalšiu návštevu webovej stránky. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú Vaše zariadenie.

Toto vysvetlenie je všeobecnou zjednodušenou definíciou toho, čo znamená termín súbor cookies, a má výhradne informačný charakter.

Používanie cookies:

Webová stránka používa súbory cookies, ktoré Vás odlišujú od ostatných používateľov. To Prevádzkovateľovi umožňuje vylepšovanie webovej stránky a poskytovanie lepšieho zážitku pri ich prehliadaní jednotlivým užívateľom. Nižšie v texte uvádzame rozdelenie súborov cookies podľa ich využitia.

Prevádzkovateľ uchováva súbor cookies po dobu 5 rokov.  

Lehota, na ktorú je súhlas udelený je 13 mesiacov. V prípade, že súhlas s cookies neudelíte, Prevádzkovateľ vás opätovne bude dotazovať až po uplynutí 6 mesiacov.

Druhy cookies:

a)      Technické (nevyhnutné) súbory cookies, bez ktorých by nemohla webová stránka fungovať. Technické (nevyhnutné) súbory cookies sa používajú len preto, aby sa zaručilo správne zobrazenie a fungovanie webovej stránky.

b)     Analytické súbory cookies súvisia s návštevnosťou webovej stránky, a slúžia na vypracovanie rôznych štatistík v rámci webových stránok. Analytické cookies dokážu rozpoznať opakovanú návštevu webstránky z toho istého prehliadača na rovnakom zariadení a sledovať aktivity návštevníkov webstránky pri jej prezeraní (majú potenciál profilovať návštevníkov).

c)      Reklamné súbory cookies sa používajú na zobrazenie obsahu a reklám, ktoré sú prispôsobené Vášmu záujmu. Týmto spôsobom môžu byť na webovej stránke zobrazované reklamy, ktoré sú pre Vás relevantné, a naopak eliminované reklamy, ktoré pre Vás relevantné nie sú.

Cookies tretích strán:

V určitých špecifických prípadoch Prevádzkovateľ využíva aj súbory cookies poskytované dôveryhodnými tretími stranami. Z tohto dôvodu môžu byť počas prehliadania webovej stránky Prevádzkovateľa vytvorené súbory cookies, ktoré nepodliehajú kontrole Prevádzkovateľa.

Avšak okrem vyššie uvedeného Prevádzkovateľ poskytuje získané údaje tretím stranám a to tak v rozsahu najmä analytických cookies ako aj marketingových. Čo sa týka rozdelenia cookies, analytické cookies umožňujú len kumulovaný pohľad a nezbierajú dáta umožňujúce identifikáciu konkrétneho používateľa. Marketingové cookies sú obmedzené len na tri tretie strany, úroveň zberu týchto dát neumožňuje zacielenie konkrétneho vybraného používateľa. Z dôvodu, že úroveň zberu týchto dát minimalizuje identifikáciu používateľa, poskytnutie cookies tretím stranám považuje Prevádzkovateľ za bezpečné a v súlade so zákonom.

Medium

Analytics

Marketing

Google Ads

x

x

Facebook Ads

x

x

Google Analytics

x

 

Heureka

x

 

Sklik

x

x

Arukereso

x

 

Compari

x

 

Glami

x

 

Hotjar

x

 

GetSiteControl

x

 

 

Nastavenie cookies:

Pri prvej návšteve webovej stránky sa do Vášho zariadenia ukladajú len nevyhnutné (základné) súbory cookies. Ostatné súbory cookies sa môžu do Vášho zariadenia ukladať len na základe Vášho súhlasu, ktorý môžete vykonať v „cookies lište“, ktorá sa Vám zobrazí pri prvej návšteve Prevádzkovateľovej webovej stránky.

Súhlas s používaním cookies:

Pre spracúvanie súborov cookies sa vždy vyžaduje predchádzajúci súhlas návštevníka webstránky a tento súhlas musí mať náležitosti súhlasu podľa GDPR.

 

Podľa platnej legislatívy musí byť súhlas

 • slobodne daný;
 • konkrétny;
 • informovaný; a
 • jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby, ktorým formou vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu vyjadruje súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týka.

Zároveň

 • súhlas musí byť získaný vopred, t.j. pred začatím spracúvania údajov, resp. pred uložením cookies do koncového zariadenia,
 • súhlas musí byť kedykoľvek odvolateľný,
 • súhlas musí byť možné odvolať rovnako jednoducho, ako ho udeliť,
 • súhlas musí byť vyjadrením aktívneho úkonu, tzn. užívateľ musí zakliknúť súhlasím/nesúhlasím, áno/nie a pod.,
 • súhlas musí byť kedykoľvek editovateľný, tzn. užívateľ musí mať možnosť kedykoľvek svoje preferencie upraviť a zmeniť súhlas musí užívateľom umožniť aktivovať len niektoré kategórie cookies a iné nie.

 

Odvolanie súhlasu na ukladanie súborov cookies a vymazanie súborov cookies:

Na odvolanie súhlasu s ukladaním konkrétnych súborov cookies, ktoré sa ukladajú do Vášho zariadenia, musíte vykonať odvolanie svojho súhlasu s používaním súborov cookies prostredníctvom odkazu „Nastavenie súborov cookies“, ktorý je dostupný v dolnej časti webovej stránky.

Po odvolaní súhlasu na ukladanie súborov cookies môžu v zariadení zostať naďalej uložené rôzne súbory, skripty, kódy, prípadne ďalšie informácie týkajúce sa súborov cookies (ďalej len ako „súbory“). Tieto súbory môžete odstrániť vymazaním súborov cookies pomocou nastavenia webového prehliadača.

Jedinou výnimkou, kedy nie je potrebné odvolanie súhlasu sú tzv. funkčné cookies, vyššie uvedené technické cookies, ktoré sú nevyhnutné na správne fungovanie webstránky. Zabezpečujú napríklad možnosť prihlásenia sa do užívateľského konta (napr. v e-shope) či nastavenie jazykových preferencií stránky. Pre takéto cookies sa súhlas nevyžaduje.

Na záver si Vás dovoľujeme upozorniť, že v prípade, ak odmietnete alebo odvoláte súhlas s použitím akýchkoľvek nie nevyhnutných súborov cookies, nemusí webová stránka fungovať správne alebo vôbec.

Odkazy na sociálne siete:

Prevádzkovateľ zaradil na webovú stránku tlačidlá pre Facebook, Instagram a iné sociálne siete, na podporu webových stránok. Tieto tlačidlá pracujú s časťami kódu pochádzajúcimi zo samotnej sociálnej siete. Tento kód umiestňuje súbory cookies. Tieto tlačidlá sociálnych sietí môžu tiež ukladať a spracovávať určité informácie, takže sa vám môže zobraziť prispôsobená reklama.

Prečítajte si prosím vyhlásenie o ochrane osobných údajov týchto sociálnych sietí (ktoré sa môžu pravidelne meniť) a prečítajte si, čo robia s vašimi (osobnými) údajmi, ktoré spracúvajú pomocou týchto súborov cookies. Získané údaje sú čo najviac anonymizované.

Záver:

Prevádzkovateľ verí, že Vám poskytol primerané množstvo informácií ohľadom súborov cookies. V prípade akýchkoľvek nezodpovedaných otázok ohľadom súborov cookies môžete kontaktovať Prevádzkovateľa emailom zoltan.toth@zajo.net .