Turistika s deťmi: Prečo ísť na túru spolu?

Turistika s deťmi: Prečo ísť na túru spolu?

Turistika je forma dobrodružstva, ktorá posilňuje ducha, spája človeka s prírodou a omladzuje dušu. A teraz si predstav, že k tejto úžasnej skúsenosti, akou koniec koncov každá túra je, pridáš zvuk detského smiechu vo vzduchu a nadšené detské oči, plné úžasu a túžby objavovať.

Turistika s deťmi je viac ako len rodinný výlet - je to zážitok, ktorý dokáže tak deťom, ako aj dospelým, priniesť úplne novú perspektívu na život, upevniť naše vzťahy a mnohé nás všetkých naučiť. Vytvára trvalé spomienky a dokáže deti zásadným a výhradne pozitívnym spôsobom formovať do ich ďalšieho napredovania.

Prečítaj si, aké všetky benefity ponúka deťom čas strávený tam vonku a už nikdy ich pred svojou ďalšou túrou neodložíš k starým rodičom.

Rozvoj fyzickej kondície 

Turistika s deťmi je skvelý spôsob, ako podporiť ich fyzickú kondíciu a vštepiť im zdravé návyky už od útleho veku. Objavovanie sveta tam vonku je fyzická aktivita, čo má za želaný následok posilnenie svalstva, zlepšenie kardiovaskulárneho zdravia a zlepšenie celkovej úrovne kondície.

Okrem toho poskytuje pohyb v teréne aj benefity pre vytrvalosť, rovnováhu a koordináciu, to všetko spôsobom, ktorý nie je zďaleka tak náročný ako iné vytrvalostné športy a je preto vhodný pre deti prakticky každého veku.

Kognitívny rozvoj a možnosť sa niečo nové naučiť

Hory a les sú ako jedna veľká učebňa, ktorá ponúka neobmedzené možnosti pre poznanie. Čas v prírode podnecuje detskú zvedavosť a je ideálnym priestorom, kde možno deti naučiť identifikovať rastliny, živočíchy, ale aj horniny či geologické útvary. Ťažko nájsť efektívnejší spôsob, ako rozšíriť vedomosti o životnom prostredí, než keď s nimi dieťa príde do priameho kontaktu. 

Pohyb v teréne ale ponúka množstvo ďalších príležitostí pre učenie sa rôznych, pre život nevyhnutných, zručností. Deti sa môžu učiť pracovať s mapou či kompasom, orientovať sa v teréne či sledovať značky. Príroda ponúka aj výzvy, ktoré treba zdolať schopnosťou riešiť problémy a prekonávať prekážky. Turistika tak učí deti vytrvalosti, odolnosti a schopnosti adaptovať sa na prostredie.

Svet tam vonku je jednoducho jedno veľké dynamické vzdelávacie prostredie, z ktorého si každé dieťa odnesie poznatky a skúsenosti na celý život.


Pohoda a duševné zdravie

My, dospelí, často vnímame prírodu ako únik pred stresom každodenného života. Emocionálne zdravie a duševná pohoda sa však týkajú detí rovnako, ako sa týkajú aj nás. A turistika v tomto ohľade presahuje fyžično aj v ich prípade.

Turistika a čas strávený v prírode, kde je človek obklopený krásou a tichom, pomáha eliminovať úzkosť, zlepšovať náladu a celkovo významne prispievať k zlepšenej duševnej pohode. Tak u dospelých, ako aj u detí.

Pre deti je príroda zároveň priestorom, ktorý im umožní odpojiť sa od obrazoviek a technológií, čo podporí schopnosť lepšie vnímať prítomný okamžik - schopnosť tak nevyhnutnú pre duševnú pohodu. Keďže turistika a príroda prinášajú aj výzvy v podobe prekážok a meniacich sa podmienok, deti sa učia prispôsobovať sa a prijímať aj veci, ktoré nemajú naplno pod kontrolou a na ktoré nemajú dosah.

To všetko zvyšuje ich sebavedomie a odolnosť, čo sú vlastnosti, ktoré sa v každodennom živote teda naozaj hodia.

Upevnenie vzťahov a kvalitný spoločný čas

Spoločná turistika je ideálna príležitosť pre upevnenie vzájomných vzťahov a vytvorenie spomienok na celý život. Keďže sme všetci v týchto chvíľach ďaleko od rozptýlení každodenného života, ponúka príroda perfektný priestor pre zmysluplné rozhovory, zdieľanie príbehov a upevňovanie vzťahov. Vzájomná spolupráca pri prekonávaní prekážok posilňuje väzby medzi nami, podpora a povzbudenie v ťažších chvíľach a v náročných úsekoch nám všetkým pripomenie, že v tom nikdy nie sme sami.

A tieto spoločné zážitky budú jedného dňa tými najkrajšími príbehmi a spomienkami. Pretože nič nie je cennejšie ako čas strávený spolu.


Úcta k prírode

Turistika a pohyb v teréne vzbudzujú hlbokú úctu k prírode, čo je najsilnejším motivátorom pre starostlivosť o životné prostredie. A keďže svet stojí pred vážnymi výzvami, už dnes je potrebná každá pomocná ruka.

Práve v prírode sa deti najlepšie naučia, aký je význam zodpovedného správania sa v prírode, ako za sebou nezanechávať nečistoty a neovplyvňovať biotop. Deti sa tiež naučia, prečo je dôležité pohybovať sa len po vyznačených chodníkoch a aký dôležitý je rešpekt k voľne žijúcim živočíchom.

Možno nebude z každého dieťaťa aktívny ochranca životného prostredia, no sme presvedčení, že každé dieťa so skúsenosťami z prírody bude v dospelosti uvedomelým človekom, ktorý bude chápať prepojenosť všetkého živého a ak nebude priamo bojovať, tak bude minimálne zachovávať prírodu v stave, v akom ju našiel.

Etiketa na turistike: Ako sa správať na horách a nepokaziť zážitok ostatným

Etiketa na turistike: Ako sa správať na horách a nepokaziť zážitok ostatným

Viac informácií
Aký je rozdiel medzi bežnou ovčou vlnou a merino vlnou?

Aký je rozdiel medzi bežnou ovčou vlnou a merino vlnou?

Viac informácií