Certifikáty

Certifikáty

V ZAJO sa zaväzujeme k udržateľnosti a etickým postupom vo všetkých aspektoch nášho podnikania.

Preto považujeme za nevyhnutné vyberať si výhradne špičkových svetových výrobných partnerov, ktorí zdieľajú naše hodnoty a snažia sa minimalizovať svoj vplyv na životné prostredie. Kľúčovým faktorom je pre nás preukázanie postojov a postupov prostredníctvom zisku renomovaných a celosvetovo uznávaných certifikátov, ktoré sú pre nás zárukou, že všetko prebieha spôsobom, ktorý je v súlade s hodnotami našej spoločnosti.

Responsible Down Standard

Jedným z certifikátov udržateľnosti, na ktorý sme obzvlášť hrdí, je štandard Responsible Down Standard (RDS). RDS je globálny štandard pre dohľadateľnosť, získavanie a spracovanie páperia používaného v outdoorovom priemysle. Zaručuje, že páperie používané v našich výrobkoch pochádza z husí a kačiek, s ktorými sa zaobchádzalo humánne, a že ich životné podmienky spĺňali vysoké definované štandardy.

Aby sme zabezpečili, že naše výrobky spĺňajú normu RDS, úzko spolupracujeme so spoločnosťou DownTek, popredným poskytovateľom páperia s certifikátom RDS. Spoločnosť DownTek sa zaviazala získavať páperie z etických a humánnych zdrojov a má zavedený spoľahlivý systém vysledovateľnosti, ktorý zabezpečuje, že každé perie možno vysledovať až na farmu, odkiaľ pochádza. Vďaka spolupráci so spoločnosťou DownTek dokážeme zabezpečiť, že naše výrobky sú vyrobené z peria, ktoré bolo získané a spracované zodpovedne.

Global Organic Textile Standard

Ďalšou dôležitou certifikáciou, na ktorej trváme pri výbere našich partnerov pre produkciu bavlneného oblečenia, je Global Organic Textile Standard (GOTS). GOTS je vedúcou normou pre ekologický textil, ktorá pokrýva celý dodávateľský reťazec ekologických vlákien od zberu až po finálnu výrobu. Vyžaduje, aby sa vlákna pestovali metódami, ktoré sú zodpovedné voči životnému prostrediu a spoločnosti, a aby celý výrobný proces, od pradenia a tkania až po konečnú úpravu, spĺňal prísne environmentálne a pracovné normy.

Spolupráca s výrobnými partnermi, ktorí sú držiteľmi certifikátu GOTS, nám pomáha zabezpečiť, aby sa textílie používané v našich výrobkoch pestovali ekologicky a sociálne zodpovedným spôsobom. Umožňuje nám to tiež ponúkať našim zákazníkom výrobky, ktoré sú vyrobené z organických vlákien, ktoré majú menší vplyv na životné prostredie ako konvenčne pestovaná bavlna.

Okrem systému GOTS sa naši výrobní partneri zaviazali dodržiavať aj ďalšie normy udržateľnosti a etické normy, ako napríklad systém Bluesign, ktorý podporuje zodpovedné využívanie zdrojov v textilnom priemysle, a normu OEKO-TEX Standard 100, ktorá zaručuje, že textílie neobsahujú škodlivé látky. Vďaka spolupráci s výrobnými partnermi, ktorí spĺňajú tieto vysoké štandardy, môžeme našim zákazníkom ponúknuť výrobky, ktoré sú vyrobené spôsobom, ktorý je v súlade s hodnotami a záväzkami nás všetkých, ktorí za značkou ZAJO stojíme.

Responsible Wool Standard

Responsible Wool Standard (RWS) je globálny štandard, ktorý zabezpečuje, že vlna používaná v outdoorových výrobkoch sa vyrába spôsobom, ktorý rešpektuje dobré životné podmienky oviec, životné prostredie a ľudí zapojených do výrobného procesu. Na splnenie normy RWS musia výrobcovia vlny dodržiavať prísne usmernenia, ktoré sa vzťahujú na všetky oblasti od dobrých životných podmienok zvierat až po postupy hospodárenia s pôdou.

V ZAJO sa zaväzujeme používať vlnu, ktorá sa získava zodpovedným a udržateľným spôsobom, a preto spolupracujeme výhradne so spoločnosťou Suedwolle Group, popredným dodávateľom vlny s certifikátom RWS. Spoločnosť Suedwolle Group sa zaviazala k udržateľnosti a etickým postupom počas celého výrobného procesu, od starostlivosti o ovce až po spracovanie vlny. Vďaka spolupráci so skupinou Suedwolle Group máme prístup k ich vysokokvalitnej vlne s certifikátom RWS a máme istotu, že naše výrobky sú vyrobené z vlny, ktorá bola získaná zodpovedným spôsobom.

ISO 9001/ISO 14001

V ZAJO sa zaväzujeme k trvalej udržateľnosti a neustálemu zlepšovaniu vo všetkých aspektoch nášho podnikania. Preto sme hrdí na to, že sme ako značka získali certifikáty ISO 9001 a ISO 14001.

ISO 9001 je medzinárodná norma, ktorá stanovuje požiadavky na systém riadenia kvality. Pomáha organizáciám zaviesť, implementovať, udržiavať a neustále zlepšovať ich procesy s cieľom splniť potreby a očakávania zákazníkov. Získaním certifikátu ISO 9001 preukazujeme svoj záväzok poskytovať našim zákazníkom špičkové výrobky a služby.

ISO 14001 je medzinárodná norma, ktorá stanovuje požiadavky na systém environmentálneho manažérstva. Pomáha organizáciám zaviesť, implementovať, udržiavať a neustále zlepšovať ich procesy s cieľom minimalizovať ich vplyv na životné prostredie a splniť všetky platné právne a regulačné požiadavky. Získaním certifikácie podľa normy ISO 14001 preukazujeme svoj záväzok k zodpovedným environmentálnym postupom a neustálemu zlepšovaniu sa v tejto oblasti.

Zisk certifikátov ISO 9001 aj ISO 14001 je dôkazom nášho záväzku ku kvalite a udržateľnosti vo všetkých oblastiach nášho pôsobenia.

Cesta vpred

Cesta vpred

Viac informácií
Husacie alebo kačacie perie? Čo je lepšou voľbou pre moje zimné dobrodružstvá?

Husacie alebo kačacie perie? Čo je lepšou voľbou pre moje zimné dobrodružstvá?

Viac informácií