banner 2 fotky

banner 2 fotky

Náš záväzok voči prírode.

Príroda nie je samozrejmosťou a my si dobre uvedomujeme, že našou zodpovednosťou je oveľa viac, ako len ukázať vám cestu do hôr. Našou zodpovednosťou je urobiť maximum preto, aby bol dopad našich činov a našej výroby na prírodu minimalizovaný do čo najvýraznejšej možnej miery. Udržateľnosť patrí medzi naše najvyššie priority a od toho sa odvíjajú aj naše činy.

Zisti viac o našich aktivitách

banner 1 fotka