TRANSPORT: 29 LEI

Delivery time may be delayed up to 2-7 days.

 Adresa pentru schimbari sau returnari de produse: Str. Pta.Nucetului nr.13,bl.C5, cod postal: 410491,Loc.Oradea,Jud.Bihor, 0761016823

 Contact romania@zajo.net, 0761016823

Logo Zajo
 

Termeni şi condiţii

I. DISPOZIŢII GENERALE ŞI SPECIFICAŢIILE EXPRESIILOR

Datele de identificare şi de contact ale vânzătorului:

Numele companiei :

Zajo Design s. r. o.

Sediul:

Ul. 29.augusta 1646/6, 924 01 Galanta, Slovenská republika

Nr. Reg. com :

51 695 529

Înregistrare :

The Company is registered in the Trade Registers (in Trnava Pad number 31624/T Division: Sro)

CUI:

SK2120749092

Denumirea băncii :

VÚB

IBAN:

SK69 0200 0000 0042 3960 5253


Termenii şi condițiile generale de afaceri (denumite în continuare "Termeni și condiții") sunt legate de tranzacțiile dintre cumpărător și vânzător, Zajo Design, s.r.o. cu domiciliul în Ul.29.augusta 1646/6, 924 01 Galanta, cod de identificare: 47,116, 099 (denumit în continuare "Vânzător"). Compania este înregistrată în Registrele Comerțului (în Trnava Pad numărul 31624 / T Divizia: Sro). Termenii și condițiile generale se referă la vânzarea de bunuri prin intermediul unui sistem de magazin online numit www.zajo.net (denumit în continuare "magazin online").

 Drepturile și obligațiile care nu sunt reglementate de acești Termeni și Condiții Generale de Afaceri sunt supuse prevederilor Legii nr. 40/1964 a Codului civil și Legii nr. 513/1991 a Codului Comercial în cazul în care o persoană juridică este parte contractuală, Legea nr. 250/2007 Coll. privind protecția consumatorilor, Legea nr. 108/2000 Coll. privind protecția consumatorilor în vânzarea la domiciliu şi vânzarea prin corespondenţa şi Legea nr. 22/2004 Coll. cu privire la afacerea electronică.

Cumpărătorul este o entitate fizică sau juridică care a trimis o comandă electronică în scopul achiziționării de bunuri după autorizarea proprie.

Vânzătorul este furnizorul magazinului online www.zajo.net.

Bunurile sunt produsele oferite în magazinul online www.zajo.net.

Prețul de achiziție este un preț indicat în formularul de comandă, care include TVA și alte taxe care trebuie plătite de către cumpărător pentru a obține bunurile.

Comanda electronică este un formular de comandă procesat și trimis care conține informații despre Cumpărător, lista de bunuri comandate din oferta magazinului online și prețul bunurilor comandate. În același timp, comanda electronică este un proiect de contract pe baza căruia se efectuează vânzările de bunuri. Comanda electronics apare după confirmarea de către Vânzător în timpul procesului de comandă a bunurilor în magazinul online. Cumpărătorul recunoaște prin trimiterea comenzii electronice că este de acord cu Termenii și condițiile de cumpărături și afaceri ale magazinului online www.zajo.net și, în același timp, își dă acordul cu privire la prelucrarea datelor sale personale.

Termenii și condițiile specifică drepturile și obligațiile Vânzătorului și ale Cumpărătorului și fac parte integrantă din comandă electronică emisă, ex. Contractul de achiziție.

 

II. COMENZI, CONTRACT FINAL

 Condiția valabilității contractului este îndeplinirea fidelă și completă a tuturor datelor și a accesoriilor solicitate în formularul de înregistrare. Fiecare comandă trebuie să includă: numele cumpărătorului, adresa poștală și de facturare, numărul de telefon, adresa de e-mail, în cazul unui număr de identificare al entității corporative și al registrului TVA. Nr. Companiei, codul de comandă al produsului, cantitatea, data eliberării comenzii, metoda de plată și metoda de primire a bunurilor. Prin urmare, cumpărătorul declară că este de acord cu prelucrarea și păstrarea datelor cu caracter personal de către vânzător în conformitate cu Legea nr. 428/2002 Coll. privind protecția datelor cu caracter personal, astfel cum a fost modificată prin reglementări ulterioare. Astfel, cumpărătorul acordă vânzătorului acest consimțământ pentru o perioadă nedeterminată. Acordul cu prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi anulat în scris de către Cumpărător în orice moment. Acordul se încheie în termen de o lună de la data livrării de către Cumpărător a anulării contractului, iar datele vor fi șterse în consecință. Datele furnizate vor fi utilizate în conformitate cu Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 428/2002 Coll. în cadrul relației de afaceri dintre Vânzător și Cumpărător.

1. Toate comenzile electronice primite sunt luate în considerare în proiectul de contracte și sunt obligatorii.

2. Un proiect de contract va fi acceptat de către Vânzător prin confirmarea comenzii, prin care se produce o relație juridică obligatorie între Vânzător și Cumpărător. Astfel, contractul încheiat este considerat un contract încheiat de la distanță și este considerat obligatoriu în conformitate cu Legea nr. 108/2000 Coll. pe adresa dvs. de e-mail, toate informațiile referitoare la comanda dvs. vor fi trimise, dacă este necesar.

3. Vânzătorul este obligat să informeze fără întârziere Cumpărătorul dacă nu este în măsură să livreze bunurile comandate. În acest caz, nu există o relație juridică obligatorie care rezultă din Contractul de Achiziție.

4. Vânzătorul își rezervă dreptul de a compensa datoriile neîndeplinite anterioare ale Cumpărătorului atunci când tranzacționează o nouă comandă în cazul în care Cumpărătorul nu și-a îndeplinit obligațiile față de Vânzător în trecut.

 

III. ANULAREA COMENZII

1. Vânzătorul este îndreptățit să anuleze o comandă sau o parte a acesteia, în cazul în care Cumpărătorul prezintă în comanda sa date cu caracter personal false sau neadevărate, în cazul în care mărfurile comandate nu mai sunt produse sau furnizate sau dacă prețul care trebuie livrat a fost modificat substanțial. De asemenea, Vânzătorul are dreptul să anuleze o comandă în cazul în care bunurile comandate nu sunt disponibile sau nu sunt în stoc și nici măcar cu efectuarea unui efort rezonabil, care poate fi solicitat de lege, nu este în măsură să furnizeze bunurile Cumpărătorului în termenii Și condițiile menționate în magazin, cu excepția cazului în care termenul de livrare suplimentar este convenit de către cumpărător și vânzător. În cazul anulării comenzii nu vor fi percepute taxe asociate cu anularea comenzii facturate de către Vânzător către Cumpărător. În cazul în care cumpărătorul a plătit un depozit sau prețul integral de cumpărare, suma corespunzătoare va fi transferată în termen de șapte zile în contul său bancar sau trimisă înapoi la adresa sa prin poștă, cu excepția cazului în care nu s-a convenit altceva între cumpărător și vânzător.

2. Cumpărătorul are dreptul să anuleze comanda fără nici o taxă de anulare în termen de 2 ore de la emiterea comenzii numai dacă produsele nu sunt expediate încă. Comanda poate fi anulată numai în scris (prin e-mail la adresa eshop@zajo.net). Cumpărătorul este obligat să precizeze în anunțul privind anularea comenzii numărul de ordine, numele, adresa de e-mail și descrierea bunurilor comandate. Vânzătorul va informa în scris cumpărătorul despre confirmarea anulării comenzii (prin e-mail, poștă). În cazul anulării comenzii, Vânzătorul nu va plăti nici o taxă de anulare Cumpărătorului. Vânzătorul este obligat să returneze prețul de cumpărare plătit deja sau partea acestuia în termen de 7 zile prin transfer bancar în contul bancar al Cumpărătorului dacă nu s-a convenit altceva de ambele părți contractante.

 

IV. EVITAREA CONTRACTULUI

1. Cumpărătorul are dreptul să evite un contract în conformitate cu prevederile § 12 din Legea nr. 108/2000 Coll. fără a da nici un motiv să o facă în termen de 14 zile de la data acceptării bunurilor. Prevederile prezentului alineat nu se aplică entităților corporative și persoanelor fizice (oameni de afaceri), precum și persoanelor fizice (care nu sunt oameni de afaceri) care nu îndeplinesc specificațiile prevăzute în Legea nr. 108/2000 Coll. expres. Cumpărătorul are dreptul să despacheteze bunurile în termenul stabilit și să le încerce în mod obișnuit ca și cum ar fi fost în magazinul fizic, și anume în domeniul de aplicare necesar pentru a stabili natura, caracteristicile și funcția mărfurilor. Cumpărătorul este responsabil pentru orice scădere a valorii bunurilor. Pentru a asigura valabilitatea evitării contractului, este necesar ca Cumpărătorul să informeze Vânzătorul cu privire la intenția sa de a încheia contractul, în scris, la adresa eshop@zajo.net sau prin altă metodă, evitând astfel bănuiala că evitarea contractului are loc cât mai curând posibil. Cumpărătorul este obligat să restituie bunurile împreună cu o copie a facturii și a numărului de cont bancar pentru a remite prețul de cumpărare de la Vânzător. Dacă bunurile au fost livrate în mod corespunzător și în timp util Cumpărătorului, Cumpărătorul suportă cheltuielile pentru trimiterea bunurilor către Vânzător. În cazul în care contractul a fost evitat de la început, acesta trebuie anulat și Cumpărătorul se întoarce la Vânzător, iar Vânzătorul returnează Cumpărătorului toate prestațiile furnizate reciproc.

2. În cazul în care consumatorul evită contractul şi livrează Vânzătorului bunurile cu valoare ex. deja utilizate, deteriorate sau incomplete, Cumpărătorul este obligat să compenseze Vânzătorul pentru costurile care trebuie suportate în legătură cu repararea și restabilirea stării originale a bunurilor. Prețul de cumpărare va fi transferat Cumpărătorului după inspecția bunurilor în termen de 15 zile, în conformitate cu prevederile legale relevante, către Cumpărător prin transfer bancar în contul bancar stabilit de Cumpărător, cu excepția cazului în care ambele părți contractante au convenit altceva.

3. Se recomandă asigurarea transportului. Nu sunt acceptate transferuri COD.

4. Conform articolului 12 paragraful 5 din Legea mai sus menționată, un Cumpărător nu va evita contractul în următoarele cazuri: vânzarea de bunuri pregătite în conformitate cu cerințele speciale ale Cumpărătorului sau bunurile determinate pentru un singur cumpărător sau bunurile care nu pot fi returnate în termenii proprietăților sale, prestarea serviciului dacă serviciul a început să fie îndeplinit cu consimțământul Cumpărătorului înainte de termenul limită pentru a evita contractul, vânzarea unei lucrări audio-vizuale, o înregistrare sonoră, o înregistrare de sunet, o lucrare artistică sau o lucrare multi-media, care este deschisă de consumator sau de un program de calculator în cazul în care a fost realizată instalarea.

 

V. TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE LIVRARE

1. Cumpărătorul are posibilitatea de a alege metoda de livrare fie prin curier, fie prin primire în persoană. Ca loc de livrare, se va considera sediul (locul de reședință) al Cumpărătorului specificat în formularul de comandă a magazinului online www.zajo.net. Ca loc de primire în persoană, adresa: Ul.29. Augusta 1646/6, Galanta 924 01 trebuie luată în considerare. În cazul livrării de bunuri de către terți (prin curier), Cumpărătorul este obligat să plătească și costul transportului în conformitate cu listele de prețuri de transport valabile

2. Riscul de producere a daunelor este transferat cumpărătorului prin acceptarea bunurilor, cu condiția plății întregului preț de cumpărare.

3. Vânzătorul este obligat să livreze bunurile către cumpărător în cea mai apropiată dată posibilă de livrare după acceptarea comenzii electronice, în funcție de disponibilitatea bunurilor în depozit și după capacitățile sale operaționale. Bunurile aflate în stoc sunt livrate în termen de 4 zile lucrătoare. În cazul unei date de livrare prelungite, Vânzătorul este obligat să informeze Cumpărătorul cu privire la acest fapt, fără întârziere.

4. Locul și modalitatea de acceptare a bunurilor se stabilesc de către Cumpărător la realizarea comenzii electronice. Comanda se considera finalizată atunci când bunurile sunt acceptate de Cumpărător. Transportul cu bunuri constă întotdeauna în documente fiscale (factură), instrucțiuni și certificat de garanție în cele din urmă.

5. Cumpărătorul este obligat să accepte bunurile în mod corespunzător și la timp la locul specificat în comandă. Cu privire la data livrării, Cumpărătorul va fi informat de către Vânzător prin e-mail. Dacă Cumpărătorul nu reușește să preia bunurile de la curier sau livrarea trebuie repetată din lipsa Cumpărătorului, toate costurile aferente vor fi rambursate de Cumpărător.

6. La preluarea bunucrilor, Cumpărătorul este obligat să verifice livrarea și să informeze imediat Vânzătorul cu privire la deteriorarea pachetului sau a bunurilor (nu mai târziu de 3 zile) și să pregătească un protocol în acest sens. În cazul în care coletul este vizibil deteriorat sau distrus, Cumpărătorul este obligat să contacteze Vânzătorul fără a accepta transportul. Dacă bunurile livrate nu corespund comenzii electronice, Cumpărătorul este obligat să informeze Vânzătorul cu privire la acest fapt în scris, fără întârziere. Orice reclamații ulterioare legate de cantități și de daunele materiale ale bunurilor se refuză.

7. Comenzile electronice sunt imediat tranzacționate atunci când bunurile sunt în stoc. În cazul în care bunurile nu sunt în stoc în momentul comandării, acestea vor fi distribuite după ce acestea vor fi disponibile în stoc.

8. Prețul de transport este indicat în lista actuală de prețuri AICI.

 

VI. PREȚ DE CUMPĂRARE, PLĂȚI

1. Prețul mărfurilor este în conformitate cu lista de prețuri valabilă care este menționată pe magazinul electronic www.zajo.net. Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica prețurile dacă se schimbă prețurile stabilite de furnizori, importatori sau producători. Prețurile valabile vor fi notificate Cumpărătorului la confirmarea comenzii. Într-un astfel de caz, cumpărătorul are dreptul să evite contractul.

2. Prețurile produselor individuale sunt indicate pe portalul Vânzătorului, inclusiv TVA și alte taxe. Prețul total pe formularul de comandă este, de asemenea, specificat cu TVA. În formularul de comandă, sunt menționate toate celelalte taxe (taxe de ambalare și poștale) care trebuie achitate de către Cumpărător pentru a obține bunurile. Toate vânzările sunt valabile până la vânzarea tuturor produselor, cu excepția cazului în care se specifică altfel în produsul corespunzător.

3. Toate plățile care urmează să fie transferate de către Cumpărător vor fi efectuate în euro, cu excepția cazului în care nu se convine altceva de comun acord.

4. Cumpărătorul are posibilitatea de a selecta o metodă de plată din variantele următoare: prin transfer bancar în contul Vânzătorului, card de credit sau debit. Documentul fiscal (factura va fi livrată Cumpărătorului împreună cu obiectul contractului).

5. Vânzătorul aplică rezervarea dreptului de proprietate asupra obiectului contractului până la stabilirea completă a prețului convenit în contract, conform articolului 445 din Codul comercial.

6. Prețurile de vânzare pe termen lung în magazinul electronic www.zajo.net sunt valabile până la anularea acestora, dacă nu se menționează altceva.

 

VII. GARANȚIE ȘI RECLAMAȚII

1. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în actul garanției, Vânzătorul va furniza bunurilor o garanție de 24 de luni de la acceptarea bunurilor de către Cumpărător. La reclamația cu privire la bunuri, perioada de garanție nu expiră până la notificarea rezultatului reclamației.

2. Garanția nu acoperă defectele cauzate de utilizarea produsului în raport cu scopul, uzura mecanică sau uzura cauzată de utilizarea obișnuită.

3. Dacă un produs este vândut la un preț mai mic din cauza unui defect, Vânzătorul oferă garanția de 24 de luni, prin care garanția nu acoperă defectele din cauza cărora prețul produsului a fost redus. Aceste defecte sunt specificate în contract.

4. Vânzătorul este obligat să se ocupe de reclamație și să finalizeze procesul de reclamație prin una din următoarele metode:

  1. Repararea bunurilor defecte
  2. Înlocuirea bunurilor
  3. Rambursarea prețului
  4. Respingerea reclamației.

5. În cazul producerii defecțiunii în perioada de garanție de 24 de luni, Cumpărătorul are dreptul să aplice reclamația în următoarele condiții: să returneze vânzătorului bunurile (mecanic necorespunzătoare, curate, dacă este posibil în pachetul original), inclusiv manuale, actul de garanție și factura sau orice alt document care confirmă stabilirea prețului bunurilor.

6. Când faceți o reclamație, se recomandă să contactați Vânzătorul prim telefon sau e-mail (adresa de e-mail: eshop@Zajo.net) înainte de a depune o reclamație pentru a informa despre defectul produsului. Ca urmare, Vânzătorul recomandă o procedură ulterioară pentru reclamație.

7. Vânzătorul va repara defectele fără întârziere, cel târziu în termen de 30 de zile. În cazul în care defectele nu pot fi eliminate, Vânzătorul este obligat să înlocuiască bunurile defecte cu unele noi. Dacă acesta este un defect care nu împiedică utilizarea produsului și nu trebuie eliminat, Cumpărătorul este îndreptățit să obțină o reducere a prețului bunurilor sub forma unui credit.

8. În cazul în care reparația sau înlocuirea mărfurilor este posibilă, Vânzătorul are dreptul să anuleze contractul care emite nota de credit în cuantumul prețului original al bunurilor.

9. În cazul în care apare o înlocuire de bunuri pentru una nouă, nouă perioadă de garanție începe să expire din data livrării bunurilor noi.

10. În cazul în care o plângere este respinsă în mod rezonabil, bunurile care fac obiectul reclamației vor fi returnate înapoi Cumpărătorului.

11. Vânzătorul ia decizia cu privire la reclamație imediat, în cazuri complicate, în termen de 3 zile lucrătoare. În cazurile justificate, în cazul în care, în primul rând, este necesar să se efectueze o evaluare tehnică complicată a stării produsului, în termen de 30 de zile de la data depunerii plângerii. După expirarea acestei perioade, consumatorul este îndreptățit să evite contractul său are dreptul să înlocuiască produsul defect cu unul nou.

 

VIII. SANCȚIUNI PENTRU NEPLATĂ ȘI NEACCEPTAREA BUNURILOR

1. Fiecare comandă este obligatorie după confirmarea acesteia de către Vânzător în conformitate cu Termenii și condițiile de afaceri valabile. Prin confirmarea comenzii electronice, este creată o legătură juridică obligatorie între Vânzător și Cumpărător. Astfel, contractul încheiat este considerat a fi un contract care urmează să fie încheiat de la distanță și este obligatoriu conform Legii nr. 108/2000 Coll. Prin trimiterea comenzii, Cumpărătorul este de acord cu termenii și condițiile Vânzătorului și, prin urmare, și cu sancțiunile pentru neîndeplinirea obligațiilor care reies din contractul încheiat. Cumpărătorul este obligat să plătească prețul de cumpărare și să preia misiunea de transport în mod corespunzător și la timp în locul indicat în comanda sa.

2. În cazul în care cumpărătorul refuză să accepte bunurile după ce a confirmat comanda electronică prin telefon sau e-mail fără evitarea în prealabil a contractului, Vânzătorul are dreptul să depună cererea de despăgubire pentru daunele survenite în suma costului efectiv suportat pentru procesul de livrare a bunurilor.

 

IX. DISPOZIȚII FINALE

1. Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica, anula sau adapta Termenii și condițiile de afaceri sau o parte din acestea, fără o notificare ulterioară, prin care termenii și condițiile de comandă vor fi supuși Termenilor și condițiilor de afaceri valabile în ziua trimiterii comenzii către Cumpărător.

2. Vânzătorul nu este răspunzător în fața Cumpărătorului pentru profitul pierdut, pierderea ocaziei sau alte pierderi indirecte ca urmare a nerespectării comenzii sale, a încălcării contractului sau avute loc altfel.