Tarne 9,9€

100 päeva kauba tagastamiseks

Klienditeenindus: support@zajo.net

Logo Zajo
 

ee


Cookies

Küpsiste kasutamise põhimõtted

Küpsiste kasutamise põhimõtetes antakse ülevaade, kuidas äriühing Zajo Design s.r.o. asukohaga 29. Augusta 1646/6, 924 01 Galanta, registrikood 51 695 529 (edaspidi „Töötleja“), kasutab veebisaidi zajo.net (edaspidi „veebisait“) haldamisel küpsisteks nimetatavaid faile. Nendes põhimõtetes selgitatakse, mis küpsised on, kuidas ja miks neid kasutatakse, millist liiki küpsiseid Töötleja kasutab, ning esitatakse muud teavet küpsiste salvestamiseks antud nõusoleku tagasivõtmise kohta jne.

Küpsiste kasutamise õiguslik alus

 1. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. juuli 2002. aasta direktiiv 2002/58/EÜ
 2. Seadus nr 452/2021 (Slovakkia ametlik väljaanne) elektroonilise side kohta

Mis on küpsised?

Küpsised on väikesed tekstifailid, mis laaditakse teie arvutisse, mobiiltelefoni, tahvelarvutisse või muusse seadmesse (edaspidi „seade“) sel ajal, kui te viibite veebisaidil. Küpsised aitavad veebisaidil teatud ajaks meelde jätta teie eelistusi, näiteks valitud keelt, kirjasuurust jne. Nii ei pea te neid eelistusi järgmine kord veebisaiti külastades enam uuesti sisestama. Teisiti öeldes aitavad küpsised veebisaidi kasutajaid üksteisest eristada ja võimaldavad tänu sellele salvestada kasutajate eelistusi juhuks, kui nad järgmine kord saiti külastavad. Meie kasutatavad küpsised ei kahjusta teie seadet.

See on üldine ja lihtsustatud selgitus küpsiste mõiste tähenduse kohta ja sellel on rangelt ainult informatiivne tähendus.

Küpsiste kasutamine

Veebisait kasutab küpsiseid, mis eristavad teid teistest kasutajatest. See võimaldab Töötlejal veebisaiti täiustada ja pakkuda külastajatele veebisaidil paremat kasutuskogemust.

Allpool loetleme kasutusotstarbe järgi erinvaid küpsiste liike.

Töötleja säilitab küpsiseid viie aasta jooksul.

Nõusoleku kehtivusaeg on 13 kuud. Kui te ei soovi küpsiste kasutamiseks nõusolekut anda, küsib Töötleja teilt uuesti nõusolekut kuue kuu möödumisel.

Küpsiste liigid

a)      Tehnilised (vajalikud) küpsised, ilma milleta veebisait ei toimiks. Tehnilisi (vajalikke) küpsiseid kasutatakse ainult veebisaidi õigesti kuvamise ja toimimise tagamiseks.

b)     Analüüsiküpsised on seotud veebiliiklusega ning nende abil koostatakse veebisaidi kohta erinevat statistikat. Analüüsiküpsised võimaldavad tuvastada, kui veebisaiti sama brauseri ja seadmega korduvalt külastatakse, ning jälgida kasutajate tegevust veebisaidi sirvimisel.

c)      Reklaamiküpsiseid kasutatakse külastaja huvidele vastava sisu ja reklaamide näitamiseks. See võimaldab veebisaidil kuvada teie jaoks asjakohaseid reklaame. Ühtlasi saab jätta näitamata reklaamid, mis teid ei huvita.

Kolmandate osapoolte küpsised

Teatud juhtudel kasutab Töötleja ka usaldusväärsetelt kolmandatelt osapooltelt pärit küpsiseid. Seetõttu võidakse Töötleja veebisaidi sirvimise käigus luua ka selliseid küpsiseid, mis ei ole Töötleja kontrolli all.

Samuti edastab Töötleja kogutud andmeid kolmandatele osapooltele nii analüüsiküpsiste kui ka reklaamiküpsiste kaudu. Analüüsiküpsistega saab infot edastada ainult koondkujul ja nendega ei koguta konkreetse kasutaja tuvastamist võimaldavaid andmeid. Reklaamiküpsiste kasutamist on võimaldatud ainult kolmele osapoolele ja kogutavad andmed on piisavalt üldised, et nende põhjal ei saa edastada sõnumeid kindlale valitud kasutajale. Kuna sellisel andmekogumise tasemel on kasutajate tuvastamise võimalus väga väike, peab Töötleja küpsiste edastamist kolmandatele osapooltele turvaliseks ja seadusele vastavaks.

Medium

Analytics

Marketing

Google Ads

x

x

Facebook Ads

x

x

Google Analytics

x

 

Heureka

x

 

Sklik

x

x

Arukereso

x

 

Compari

x

 

Glami

x

 

Hotjar

x

 

GetSiteControl

x

 

 

Küpsiste seaded

Veebisaidi esmakordsel külastamisel salvestatakse seadmesse ainult tehnilised (vajalikud) küpsised. Muid küpsiseid saab seadmesse salvestada ainult teie nõusolekul; seda saate väljendada nn küpsiseribal, mis kuvatakse siis, kui te esimest korda Töötleja veebisaiti külastate.

Nõusolek küpsiste kasutamiseks

Küpsiste töötlemiseks on alati vaja veebisaidi külastaja eelnevat nõusolekut, mis peab vastama isikuandmete kaitse üldmäärusega nõusolekule kehtestatud tingimustele.

Kehtivate õigusaktide kohaselt peab nõusolek olema:

 • vabatahtlik,
 • konkreetne,
 • teadlik ning
 • väljendama kindlalt ja selgelt kasutaja tahet avalduse või kinnituse vormis, millega ta nõustub enda kohta käivate isikuandmete töötlemisega.

 

 

Samal ajal kehtivad nõusolekule järgmised tingimused:

 • seda tuleb küsida ennetavalt ehk enne andmete töötlemise algust, st enne küpsiste seadmesse salvestamist;
 • see peab olema igal ajal tagasivõetav;
 • selle tagasivõtmine peab olema sama lihtne kui selle andmine;
 • selle andmine peab olema aktiivne tegu, st selleks tuleb vajutada nuppu nõustun / ei nõustu, jah / ei jne;
 • see peab olema igal ajal muudetav, st kasutajal peab olema alati võimalus oma eelistusi muuta ja kohandada nõusolekut nii, et see võimaldab kasutada ainult teatud küpsiseid ja teisi mitte.

Küpsiste salvestamiseks antud nõusoleku tagasivõtmine ja küpsiste kustutamine

Teie seadmesse salvestatud konkreetsete küpsiste salvestamiseks antud nõusoleku tagasivõtmiseks peate kasutama veebisaidi allservas asuvat linki „Küpsiste seaded“.

Kui olete küpsiste salvestamiseks antud nõusoleku tagasi võtnud, võib teie seadmesse siiski jääda mitmesuguseid faile, skripte, koode või muud küpsistega seotud teavet (edaspidi ühiselt „failid“). Need failid saate kustutada, kui kustutate küpsised oma brauseri seadete alt.

Ainsa erandina ei ole nõusoleku tagasivõtmine vajalik nn tehniliste (vajalike) küpsiste puhul, mis on olulised veebisaidi korrektse toimimise tagamiseks. Need võimaldavad näiteks kasutajakontosse sisse logida (veebipoes) või veebisaidi keele-eelistusi määrata. Selliste küpsiste jaoks ei ole nõusolek nõutav.

Samuti juhime tähelepanu sellele, et küpsiste kasutamiseks nõusoleku andmata jätmise või tagasivõtmise korral ei pruugi veebisait korrektselt toimida.

Sotsiaalvõrgustike lingid

Veebisaidi toetamiseks on Töötleja lisanud veebisaidile Facebooki, Instagrami ja muude sotsiaalvõrgustike nupud (lingid). Need nupud toimivad vastavalt sotsiaalvõrgustikult pärinevate koodilõikude abil. See kood salvestab küpsiseid. Need sotsiaalmeedia nupud võivad salvestada ja töödelda ka teatud andmeid, mis võimaldavad teil näha personaliseeritud reklaami. Palume teil lugeda vastavate sotsiaalvõrgustike andmekaitseteatisi (mida võidakse regulaarselt muuta), et saada teada, mida nad nimetatud küpsiste abil töödeldavate (isiku)andmetega teevad. Sel viisil kogutud andmed on võimalikult anonüümsed.

Kokkuvõte

Töötleja usub, et on andnud teile küpsiste kohta piisavalt põhjaliku ülevaate. Kui teil on siiski küpsiste kohta mõni vastuseta küsimus, saatke see Töötlejale meiliaadressil zoltan.toth@zajo.net .