Certifikáty

Certifikáty

V ZAJO se zavazujeme k udržitelnosti a etickým postupům ve všech aspektech našeho podnikání.

Proto považujeme za nezbytné vybírat si výhradně špičkové světové výrobní partnery, kteří sdílejí naše hodnoty a snaží se minimalizovat svůj vliv na životní prostředí. Klíčovým faktorem je pro nás prokázání postojů a postupů prostřednictvím zisku renomovaných a celosvětově uznávaných certifikátů, které jsou pro nás zárukou, že vše probíhá způsobem, který je v souladu s hodnotami naší společnosti.

Responsible Down Standard

Jedným z certifikátov udržateľnosti, na ktorý sme obzvlášť hrdí, je štandard Responsible Down Standard (RDS). RDS je globálny štandard pre dohľadateľnosť, získavanie a spracovanie páperia používaného v outdoorovom priemysle. Zaručuje, že páperie používané v našich výrobkoch pochádza z husí a kačiek, s ktorými sa zaobchádzalo humánne, a že ich životné podmienky spĺňali vysoké definované štandardy.

Aby sme zabezpečili, že naše výrobky spĺňajú normu RDS, úzko spolupracujeme so spoločnosťou DownTek, popredným poskytovateľom páperia s certifikátom RDS. Spoločnosť DownTek sa zaviazala získavať páperie z etických a humánnych zdrojov a má zavedený spoľahlivý systém vysledovateľnosti, ktorý zabezpečuje, že každé perie možno vysledovať až na farmu, odkiaľ pochádza. Vďaka spolupráci so spoločnosťou DownTek dokážeme zabezpečiť, že naše výrobky sú vyrobené z peria, ktoré bolo získané a spracované zodpovedne.

Global Organic Textile Standard

Ďalšou dôležitou certifikáciou, na ktorej trváme pri výbere našich partnerov pre produkciu bavlneného oblečenia, je Global Organic Textile Standard (GOTS). GOTS je vedúcou normou pre ekologický textil, ktorá pokrýva celý dodávateľský reťazec ekologických vlákien od zberu až po finálnu výrobu. Vyžaduje, aby sa vlákna pestovali metódami, ktoré sú zodpovedné voči životnému prostrediu a spoločnosti, a aby celý výrobný proces, od pradenia a tkania až po konečnú úpravu, spĺňal prísne environmentálne a pracovné normy.

Spolupráca s výrobnými partnermi, ktorí sú držiteľmi certifikátu GOTS, nám pomáha zabezpečiť, aby sa textílie používané v našich výrobkoch pestovali ekologicky a sociálne zodpovedným spôsobom. Umožňuje nám to tiež ponúkať našim zákazníkom výrobky, ktoré sú vyrobené z organických vlákien, ktoré majú menší vplyv na životné prostredie ako konvenčne pestovaná bavlna.

Okrem systému GOTS sa naši výrobní partneri zaviazali dodržiavať aj ďalšie normy udržateľnosti a etické normy, ako napríklad systém Bluesign, ktorý podporuje zodpovedné využívanie zdrojov v textilnom priemysle, a normu OEKO-TEX Standard 100, ktorá zaručuje, že textílie neobsahujú škodlivé látky. Vďaka spolupráci s výrobnými partnermi, ktorí spĺňajú tieto vysoké štandardy, môžeme našim zákazníkom ponúknuť výrobky, ktoré sú vyrobené spôsobom, ktorý je v súlade s hodnotami a záväzkami nás všetkých, ktorí za značkou ZAJO stojíme.

Responsible Wool Standard

Responsible Wool Standard (RWS) je globální standard, který zajišťuje, že vlna používaná v outdoorových výrobcích se vyrábí způsobem, který respektuje dobré životní podmínky ovcí, životní prostředí a lidí zapojených do výrobního procesu. Pro splnění normy RWS musí výrobci vlny dodržovat přísné pokyny, které se vztahují na všechny oblasti od dobrých životních podmínek zvířat až po postupy hospodaření s půdou.

V ZAJO se zavazujeme používat vlnu, která se získává zodpovědným a udržitelným způsobem, a proto spolupracujeme výhradně se společností Suedwolle Group, předním dodavatelem vlny s certifikátem RWS. Společnost Suedwolle Group se zavázala k udržitelnosti a etickým postupům během celého výrobního procesu, od péče o ovce až po zpracování vlny. Díky spolupráci se skupinou Suedwolle Group máme přístup k jejich vysoce kvalitní vlně s certifikátem RWS a máme jistotu, že naše výrobky jsou vyrobeny z vlny, která byla získána zodpovědným způsobem.

ISO 9001/ISO 14001

V ZAJO se zavazujeme k trvalé udržitelnosti a neustálému zlepšování ve všech aspektech našeho podnikání. Proto jsme hrdí na to, že jsme jako značka získali certifikáty ISO 9001 a ISO 14001.

ISO 9001 je mezinárodní norma, která stanovuje požadavky na systém řízení jakosti. Pomáhá organizacím zavést, implementovat, udržovat a neustále zlepšovat jejich procesy s cílem splnit potřeby a očekávání zákazníků. Získáním certifikátu ISO 9001 prokazujeme svůj závazek poskytovat našim zákazníkům špičkové výrobky a služby.

ISO 14001 je mezinárodní norma, která stanovuje požadavky na systém environmentálního managementu. Pomáhá organizacím zavést, implementovat, udržovat a neustále zlepšovat jejich procesy s cílem minimalizovat jejich vliv na životní prostředí a splnit všechny platné právní a regulační požadavky. Získáním certifikace podle normy ISO 14001 prokazujeme svůj závazek k zodpovědným environmentálním postupům a neustálému zlepšování se v této oblasti.

Zisk certifikátů ISO 9001 i ISO 14001 je důkazem našeho závazku ke kvalitě a udržitelnosti ve všech oblastech našeho působení.

Cesta vpřed

Cesta vpřed

Zjistěte více
Spojili jsme síly s Packetou, dva týdny doručujeme BEZPLATNĚ!

Spojili jsme síly s Packetou, dva týdny doručujeme BEZPLATNĚ!

Zjistěte více